Chi hội bảo trợ trẻ mồ côi
khánh hội
Hotline: 08 39415304
Email: ttmocoikh@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật

TRI ÂN


Chi Hội Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Khánh Hội xin chân thành tri ân các em tình nguyện viên chuyên môn đã và đang hỗ trợ Chi Hội về mặt kỷ thuật trong các lãnh vực:


Trịnh Thụy Ngọc Yến:  Thiết kế và bảo trì trang web của Chi Hội
Huỳnh Ngọc Tuấn:       Phục vụ âm thanh các buổi lễ của Chi Hội     
Lê Thị Thu Thúy:         Thiết kế và hướng dẫn trẻ em làm Thiệp Noel gửi bố mẹ đỡ đầu
Nguyễn Quỳnh Anh và nhóm bạn:  Chụp hình cho trẻ gửi cho bố mẹ đỡ đầu 
Các dịch vụ khác:
Tin tức
Các nhà tài trợ