Chi hội bảo trợ trẻ mồ côi
khánh hội
Hotline: 08 39415304
Email: ttmocoikh@gmail.com
Truyền thông - giáo dục các kỹ năng

TỔ CHỨC CÁC KHÓA TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO THANH THIẾU NIÊN


Trong dịp hè, Chi Hội tổ chức các khóa truyền thông và tập huấn về các kỹ năng cho thanh thiếu niên, nhằm giúp các em có những kiến thức và kỹ năng cần thiết để các em biết bảo vệ bản thân mình khỏi những nguy cơ bị bạo hành, lạm dụng tình dục, bóc lột sức lao động,...

 
Các dịch vụ khác:
Tin tức
Các nhà tài trợ