Chi hội bảo trợ trẻ mồ côi
khánh hội
Hotline: 08 39415304
Email: ttmocoikh@gmail.com
Thăm viếng - hỗ trợ bệnh nhân nghèo

THĂM VIẾNG - HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO


Ngoài việc bảo trợ trẻ em mồ côi tại cộng đồng, hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Chi Hội Khánh Hội còn đến các gia đình những người bệnh nhân nghèo để thăm viếng và hỗ trợ tiền thuốc nhằm giúp người bệnh có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. 


Thăm bà cụ Nguyễn Thị Út P15 - Q4


Thăm em Phan Tấn Phát P2-Q4

Các dịch vụ khác:
Tin tức
Các nhà tài trợ