Chi hội bảo trợ trẻ mồ côi
khánh hội
Hotline: 08 39415304
Email: ttmocoikh@gmail.com
Hỗ trợ tình nguyện viên

TÌNH NGUYỆN VIÊN


Chi Hội Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Khánh Hội là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm giúp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng Quận 4 và các quận huyện lân cận có điều kiện đến trường học văn hóa hoặc học nghề bằng cách hỗ trợ kinh phí học tập, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, hướng nghiệp, giúp trẻ hòa nhập xã hội và có công ăn việc làm ổn định khi trưởng thành.
Chúng tôi ghi nhận những tinh thần đóng góp của các bạn sinh viên, tình nguyện viên đã cộng tác với Chi Hội trong thời gian qua. Đồng thời chúng tôi hoan ngênh các bạn đến với Chi Hội trong thời gian tới trong các chương trình tổ chức vui giải trí trong các dịp Lễ, Tết sắp tới, chương trình truyền thông,...

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:  Tại văn phòng Chi Hội và online 

YÊU CẦU:  Sinh viên học ngành xã hội (Công tác xã hội, xã hội học, tâm lý), ngành 
truyền thông báo chí, CNTT tại các trường Đại học hoặc người có chuyên môn kỹ thuật  về truyền thông, CNTT.

ĐĂNG KÝ: Các bạn liên hệ đến văn phòng Chi Hội
 
Các dịch vụ khác:
Tin tức
Các nhà tài trợ