Chi hội bảo trợ trẻ mồ côi
khánh hội
Hotline: 08 39415304
Email: ttmocoikh@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật

HỖ TRỢ KỸ THUẬTChi Hội Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Khánh Hội là một tổ chức xã hội hoạt động nhằm giúp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng Quận 4 và các quận huyện lân cận có điều kiện đến trường học văn hóa hoặc học nghề bằng cách hỗ trợ kinh phí học tập, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, hướng nghiệp, giúp trẻ hòa nhập xã hội và có công ăn việc làm ổn định khi trưởng thành. 

Chúng tôi có nhu cầu tuyển chọn Tình nguyện viên hỗ trợ kỹ thuật cho Chi Hội cho các vị trí sau:
  • Thiết kế đồ họa
  • Chụp hình
  • Truyền thông
  • Vận động gây quĩ
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược
YÊU CẦU:  -  Có kinh nghiệm về các lĩnh vực trên
                 -  Nhiệt tình, trách nhiệm

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC :  Tại văn phòng và online

QUYỀN LỢI:  
  •    Được làm việc trong môi trường làm công tác xã hội, đóng góp cho sự phát triển xã hội tốt đẹp hơn.
  •    Có kinh nghiệm làm công tác xã hội.
Để đăng ký:  Xin liên hệ với Văn phòng Chi Hội
  

 
Các dịch vụ khác:
Tin tức
Các nhà tài trợ